Studijski programi

Studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici sprovodi se po modelu Bolonjske deklaracije, traje 4 godine, odnosno 8 semestara. Nastava i ispiti obavljaju se u toku akademske godine, koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne kalendarske godine. Akademska godina se dijeli na ljetni i zimski semestar, gdje nastava tokom svakog semestra traje 15 sedmica, a sedmični raspored iznosi 30 maksimalno 30 časova. Nakon završetka studija student stiče stručni naziv:

Diplomirani pravnik

Studijski program na dodipomskom studiju nosi naziv „Pravo, opći mjer“, te se inovira svake četiri godine kako bi se odgovorilo kako na na zahtjeve zajednice tako i na interese studenata.

Detaljnije informacije o studijskom programu dodiplomskog studija.