Publikacije

Pravo privrednih društava

Autori: Enes Bikić i Almir Gagula
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2019.
Recenzenti: prof.dr.sc. Zlatan Meškić i doc.dr.sc. Ivana Grubešić
ISBN: 978-9958-9169-7-7
COBISS.BH-ID 26833158

Osnove nasljednog materijalnog prava u Bosni i Hercegovini

Autori: Enes Bikić, Sefedin Suljević i Alaudin Brkić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2018.
Recenzenti: prof.dr.sc. Enes Hašić i prof.dr.sc. Zlatan Meškić
ISBN: 978-9926-452-01-
COBISS.BH-ID 25648902

Komparativna pravna historija

Autori: Dževad Drino
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2017.
Recenzenti: prof.dr. Mustafa Imamović i prof.dr. Edin Mutapčić
ISBN: 978-9958-9169-6-0
COBISS.BH-ID 2450663

Pravo Evropske unije: Povelja Evropske unije o osnovnim pravima

Autori: Darko Samardžić i Zlatan Meškić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2017.
Recenzenti:prof.dr.sc. Tarik Haverić i prof.dr.sc. Dženeta Omerdić
ISBN: 978-9958-639-99-9 
COBISS.BH-ID 24749318

Krivično procesno pravo: opći dio

Autori:Tadija Bubalović i Nezir Pivić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2016.
Recenzenti: prof.dr.sc.  Miodrag Simović i prof.dr.sc. Zvinimir Tomić
ISBN:978-9958-639-81-4

Totalitarizam i totalitarne težnje i ideologije u aktualnosti analize kritičke teorije društva

Studije o protivrječnostima građanskog društva

Autori:Šefik Baraković
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2016.
Recenzenti: Akademik prof. dr. sc. Muhamed Filipović, ANUBiH Prof. dr. sc. Salih Fočo, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ISBN:978-9958-9169-4-6
Senat Univerziteta u Zenici dao je suglasnost za objavljivanje ove naučne monografje u elektronskoj formi kao univerzitetsko izdanje. Odluka Senata Univerziteta br. 01-02-1-2332/16 od 29. 6. 2016. godine

Totalitarizam i totalitarne težnje i ideologije u aktualnosti analize kritičke teorije društvaPregledati PDF

Pregledano puta

Studije o protivrječnostima građanskog društva

Studije o protivrječnostima građanskog društva

Autori:Šefik Baraković
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2016.
Recenzenti: Akademik prof. dr. sc. Muhamed Filipović, ANUBiH Prof. dr. sc. Salih Fočo, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ISBN:978-9958-9169-5-3
Senat Univerziteta u Zenici dao je suglasnost za objavljivanje ove naučne monografje u elektronskoj formi kao univerzitetsko izdanje. Odluka Senata Univerziteta br. 01-02-1-2331/16 od 29. 6. 2016. godine


Studije o protivrječnostima građanskog društvaPreuzeti PDF

Preuzeto puta

Filozofija prava

Autori:Spahija Kozlić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2016.
Recenzenti: prof. dr sc. Željko Škuljević, prof. dr sc. Miodrag Živanović, prof. dr sc. Dževad Drino
ISBN:978-9958-639-70-8
COBIS.BH.ID:22639622
Senat Univerziteta u Zenici dao je saglasnost za objavljivanje ovog univerzitetskog udžbenika. Odluka broj: 01-02-1-417/16 od 27. 01. 2016. godine.

Ekonomija u pravu

Autori:Halid Kurtović i Kadrija Hodžić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2015.
Recenzenti:dr. Jasmina Osmanković, dr. Hasan Mahmutović
ISBN:978-9958-787-77-5
COBIS.BH.ID:22600454
Odlukom Senata Univerziteta u Zenici br. 01-02-1-2865/15 od 30. 09. 2015. godine ova knjiga prihvaćena je kao univerzitetski udžbenik.

Krivično procesno pravo – Posebni dio

Autori: Bubalović Tadija i Pivić Nezir
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2014.
Recenzenti: prof.dr.sc. Miodrag N. Simović, prof.dr.sc. Zvonimir Tomić
ISBN: 978-9958-9169-3-9
COBIS.BH.ID: 21051910
Senat Univerziteta u Zenici dao je saglasnost za obavljenje ovog univerzitetskog udžbenika. Odluka, broj: 01-108-313-0689-14 od 26.02.2014.

Privredno pravni sistem i politika

Autori: Kurtović Halid i Hodžić Kadrija
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2011.
Recenzenti: prof.dr. Jasmina Osmanković, prof.dr. Sead Dizdarević
ISBN: 978-9958-639-29-6
COBIS.BH.ID: 18620934
Senat Univerziteta u Zenici, a na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, donio je Odluku br. 01-108-313-0382/11 kojom daje saglasnost za objavljivanje univerzitetskog udžbenika “Privredno pravni sistem i politika” autora prof. Kurtović Halida i prof. Hodžić Kadrija

Law of evidence

Autori: Omanović Sanjin
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2006.
Recenzenti: prof.dr. Hilmija Šemić, prof. dr. Abedin Bikić
ISBN: 9958-9169-0-8
COBIS.BH.ID: 14827526Ekonomske osnove države i prava

Autori: Dr. Halid Kurtović, Dr. Kadrija Hodžić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Godina izdanja: 2006.
Recenzenti:Prof. dr. Genc Trnavci, Prof. dr Meho Bašić
ISBN:9958-639-00-9
COBIS.BH.ID:15373830
Senat Univerziteta u Zenici, a na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, na 8. Sjednici održanoj 06.12.2006. godine donio je Odluku br. 01-108-313-1122-17/06 o davanju saglasnosti za izdavanje ovog univerzitetskog udžbenika.

Međunarodno javno pravo, zbirka eseja

Autori: Zarije Seizović
Izdavač:Univerzitet u Zenici
Godina izdanja: 2008.
Recenzenti:Prof. dr Omer Ibrahimagić, Prof. dr Zijad Hasić
ISBN:978-9958-639-10-4
COBIS.BH.ID:16714502
Na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, Senat Univerziteta u Zenici, na sjednici održanoj 26.03.2008. godine, donio je Odluku br. 01-108-313-0295/08-35 o davanju saglasnosti za izdavanje ove univerzitetske knjige.

Pravna država, porezi, prekršaji

Autori: Doc. dr Ferid Otajagić
Izdavač:Univerzitet u Zenici
Godina izdanja: 2008.
Recenzenti:Prof. dr Sanjin Omanović, Prof. dr Jozo Sović, Prof. dr Izudin Kešetović
ISBN:978-9958-639-08-1
COBIS.BH.ID:16635398
Senat Univerziteta u Zenici, a na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost na 3. Sjednici održanoj 26.03.2008. godine donio je Odluku br. 01-108-313-0295/08-36 o davanju saglasnosti za izdavanje ove univerzitetske monografije.

Časopis "Društvena istraživanja" - broj 01

Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

  Broj 1


Časopis "Društvena istraživanja" - broj 02

Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

  Broj 2

Časopis "Društvena istraživanja" - broj 03

Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

  Broj 3