ECTS

Šta je to ECTS?

Jedan od osnovnih "alata" u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS - Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.

ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i porenenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima (kreditima) koji izražavaju opterećenje studenta u savladavanju odrenenog programa studija. Drugim riječima, to je "faktor težine" nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije prostora studija u Evropi dogovoreno je da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar, to jest 20 za trimestar. Primjena ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne menuuniverzitetske saradnje. A ECTS nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija kojeg je student završio, pa je tako i od velikog značaja za poslodavce.

Credits (bodovi ili kreditne tačke) ključni su element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju se pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predvinenog programa studiranja kao što su projekti, seminari, studije, eksperimentalni radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije... ECTS predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predvinenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja odrenenog programa.

ECTS je, prije svega, efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programâ koje nude visokoobrazovne institucije i diplomâ koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Takoner, sistem obrazovnim institucijama olakšava priznavanje rezultata studenta u savladavanju odrenenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje. Time se obezbjenuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i šire dimenzije u odnosu na period kada je on tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti i s oznakama ECTAS (European Credit Transfer and Acumulation System). No, u osnovi opšta zamisao ECTS-a jeste omogućavanje fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem prostoru akademskog obrazovanja.

ECTS koordinator: prof. dr. sc. Aida Mulalić