O debatnom klubu Gorgija

Nakon dužih priprema, Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, je na svojoj sjednici od 31. marta 2011. godine donijela odluku o formiranju Debatnog kluba pod nazivom "Gorgija".

Članstvo u debatnom klubu je slobodno, a glavni cilj je da se kod studenata Pravnog fakulteta razviju vještine usmenog izlaganja i argumentiranja, prijeko potrebne budućim pravnicima. Ove vještine studenti mogu steći i putem fakultativnog predmeta "Retorika" koji je uvršten u nastavni plan i program I. godine studija, ali će fokus aktivnosti debatnog kluba biti na stjecanju vještina debatiranja, te pripremi i organizaciji debatnih takmičenja, kako na Pravnom fakultetu, tako i šire.

Zainteresirani studenti pristupnicu mogu preuzeti ovdje, te je, ispunjenu i potpisanu, mogu dostaviti Emi Drinić na e-mail emadrinic@gmail.com