Aktuelnosti


27.11.2017.

SEFEDIN SULJEVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Sefedin Suljević je 14. novembra 2017. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Notarski testament kao oblik testamentarnog raspolaganja u nasljednom pravu“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Zlatan Meškić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Enes Hašić, mentor  i doc.dr.sc. Alaudin Brkić, član te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 
26.11.2017.

DŽEJNA SULJEVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Džejna Suljević je 14. novembra 2017. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ugovor o nasljeđivanju u međunarodnom privatnom pravu“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Zlatan Meškić, mentor  i doc.dr.sc. Alaudin Brkić, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
26.11.2017.

EMINA PILJUG USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

mina Piljug je 16. novembra 2017. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Pravno-ekonomske funkcije hipoteke u odnosu na druga sredstva obezbjeđenja“ pred Komisijom koju su činili: doc. dr. sc. Larisa Velić, predsjednica Komisije, doc. dr. sc. Alaudin Brkić, mentor  i prof.dr.sc. Enes Bikić, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
22.11.2017.

ODRŽAVANJE PREZENTACIJE KONRAD ADENAUER FONDACIJE
 

Prezentacija  Konrad Adenauer Fondacije u BiH će se održati u ponedjeljak, 27.11.2017. godine s početkom u 14:00 h u sali Prf 1. na Pravnom fakultetu u Zenici.

Cilj održavanja prezentacije jeste upoznavanje studenata sa aktivnostima Fondacije, te mogućnostima kakve Fondacija pruža studentima u Bosni i Hercegovini (stipendije za master studij u BiH ili inostranstvu, pripravnički staž u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i sl.).

 
17.11.2017.

STIPENDIJE VLADE FRANCUSKE 2018.
 

Želite li svoje studiranje nastaviti u Francuskoj, 4. zemlji u svijetu po broju stranih studenata? Da li ste

znali da je strani studenti u Francuskoj imaju jednaka prava kao i Francuski studenti? Da li znate koje
stipendije su vam na raspolaganju?

 
30.10.2017.

STUDENTI VIS MOOT TIMA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI KOD AMBASADORICE SAD CORMACK
 

Studenti Vis moot tima Pravnog fakulteta u Zenici 2016/2017 danas su bili po pozivu ambasadorice SAD Cormack na razgovoru o njihovim uspješnim nastupima na Vis moot takmičenju u američkoj ambasadi u Sarajevu.

 
30.10.2017.

SEE LAW JOURNAL CALL FOR PAPERS - JANUARY 2018
 

The South East European Law School Network is glad to announce the Call for Papers for the new edition of the SEE Law Journal. 

 

 
28.10.2017.

PH.D. COLLOQUIUM IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW
 

Rok za predaju aplikacija za učešće na PhD Colloquim u okviru projekta Cluster of Exellence produžen je do 01.11.2017.

Extended_Call for Application_PhD_Colloquium_Final

PhD_Colloquium_Application Sheet_Final

 
25.10.2017.

BEST OF SOUTH-EAST STIPENDIJE ZA 2018/19
 

Best of South-East stipendijski program je kreiran za  diplomante i studnete studijskih programa ekonomije i prava  a priliku za prijavu na stipendiju imaju studenti/diplomanti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona.

 

 
05.10.2017.

POZIV ZA PHD COLLOQUIM IZ EUROPSKOG I MEĐUNARODNOG PRAVA
 

Europa Institut objavljuje poziv za PhD Colloquim iz Europskog i Međunarodnog prava.

Aplicirati mogu kandidati na doktorskom studiju, te oni koji su stekli zvanje doktora pravnih nauka u posljednje tri godine. 

Rok je 22.10.2017. 

Call for Application_PhD_Colloquium_Final

PhD_Colloquium_Application Sheet_Final

Poster_PhDColloquium_2017

 

<< Prethodna ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 ... 25 ... 27 Sljedeća >>

Untitled Document