Aktuelnosti


10.01.2019.

LJETNA ŠKOLA UNIVERZITETA U BEČU - „UNIVIE: SUMMER SCHOOL FOR INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES 2019“
 

Ljetna škola Univerziteta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2019“, koja je namijenjena akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava se u austrijskom Stroblu kod Salzburga od 13. jula/srpnja do 10. avgusta/kolovoza 2019. godine. Rok za prijavu je 30. april/travanj 2019. godine.

 
09.01.2019.

PREDAVANJE O NAČINU KORIŠTENJA ELEKTRONSKIH BIBLIOTEČKIH KATALOGA
 

U biblioteci/čitaonici  Pravnog fakulteta  u petak, 11. januara u 16,00 sati, održat će se javno predavanje o načinu korištenja elektronskih bibliotečkih kataloga kao što su COBISS, Hrčak i Scindeks. Predavač je Jasmina Huskanović, viša knjižničarka i voditeljica biblioteke Pravnog fakulteta.

U drugom dijelu predavanja doc. dr.sc. Enis Omerović educirat će studente  o načinu izrade  Projekta  koji je obavezan u prvom semestru magistarskog studija.

 
07.01.2019.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u TREĆI semestar akademske 2018/19. god., održaće se 12.01.2019. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
25.12.2018.

JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA - "PREDNOSTI I NEDOSTACI VOĐENJA PREDUZEĆA U FORMI DRUŠTVA LICA U PRIVREDNOPRAVNOM SISTEMU BIH"
 

Pozivamo Vas na javnu prezentaciju projekta Univerziteta u Zenici podržanog od strane FMON: "Prednosti i nedostaci vođenja preduzeća u formi društva lica u privrednopravnom sistemu BiH". Projekat će biti prezentovan u srijedu, 26.12.2018. godine u 12h u sali NNV Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Voditelj projekta: Prof.dr. Zlatan Meškić

 
24.12.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u treći semestar akademske 2018/19. god., održaće se 29.12.2018. god. (subota) sa početkom u 10:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
24.12.2018.

INTERNI OGLAS ZA IZBOR STUDENATA - SARADNIKA (DEMONSTRATORA) NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
 

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Zeničko—dobojskog kantona“, broj: 6/09, 09/13. 13/13 i 04/15), i člana 21 .b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (,,Službene novine Zeničko—dobojskog kantona“, broj: 1/ 18) i članova 1 14. i 268. Statuta Univerziteta u Zenici, na prijedlog Katedre za državno i međunarodno javno pravo, Odluke Naučno - nastavnog vijeća Pravnog fakulteta broj: 08 - 200 - 001 - 797/18od 18.12.2018. godine, raspisuje se interni oglas.

Za više detalja oglasa pogledati ovdje!

 
21.12.2018.

DŽENANA SKOMORAC - KOS USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Dženana Skomorac - Kos je 18. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Nepoštene klauzule u potrošačkim ugovorima prema pravu Evropske unije i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Enes Bikić, mentor i član, prof.dr.sc. Larisa Velić,,članica, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

MELISA AHMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Melisa Ahmić je 18. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Nadogradnja u stvarnopravnom zakonodavstvu BiH“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc., Larisa Velić, mentorica i članica, doc.dr.sc. Alaudin Brkić,član, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

AJŠA RAMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Ajša Ramić je 21. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Sistem elektronskog nadzora zatvorenika“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, mentor i član, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

ADMIR SMAJIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Admir Smajić je 20. decembra 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Princip zaštite najboljeg interesa djeteta u ostvarivanju roditeljskih prava i obaveza u BiH“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc., Larisa Velić, mentorica i članica, doc.dr.sc. Ivana Grubešić,članica, te stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 Sljedeća >>

Untitled Document