Aktuelnosti


08.05.2018.

EDINA ĆEHAJIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Edina Ćehajić  je 04. maja 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Pravo na transparentan postupak pomilovanja osuđenih lica“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Nezir Pivić, mentor i član i doc. dr. sc. Enis Omerović, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
20.04.2018.

EFRI SUMMER SCHOOL 2018
 

The Faculty of Economics (University of Rijeka) is organizing since 2005, the International Summer School entitled «International Environment and European Integration» which  will be held from July 2 to July 14, 2018, in Rijeka, Croatia. 

Brochure 2018.

 
17.04.2018.

ODRŽANO TREĆE KANTONALNO DEBATNO TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLACA
 

U subotu, 07. aprila 2018. godine je u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici održano treće Kantonalno debatno takmičenje koje je organizirala Mreža vijeća učenika Zeničko-dobojskog katona u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Pravnim fakultetom UNZE.

 
16.04.2018.

BENJAMINA LONDRC USPJEŠNO ODBRANILA DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Mr.sc. Benjamina Londrc je 06. aprila 2018. godine uspješno odbranila doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom "Pretium (cijena) u klasičnom rimskom pravu “ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Dževad Drino, mentor, prof.dr.sc. Tarik Haverić, komentor, prof.dr.sc. Samir Aličić, član i prof.dr.sc. Mirela Šarac, član te stekla akademsko zvanje doktora pravnih nauka. 

 
13.04.2018.

ODRŽAN TREĆI CIKLUS JAVNIH PREDAVANJA POD NAZIVOM „BISTUA NOVA, NAJVEĆI RIMSKI MUNICIPIJ U DOLINI RIJEKE BOSNE“ I PROMOCIJA UDŽBENIKA PROF.DR. DŽEVADA DRINE „KOMPARATIVNA PRAVNA ISTORIJA“
 

U ponedjeljak, 9.04.2018. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ održalo je treći ciklus javnih predavanja pod nazivom „BISTUA NOVA, najveći rimski municipij u dolini rijeke Bosne“. Partneri ovogodišnjeg programa su bili Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Muzej Sarajeva.

 
13.04.2018.

POZIV ZA PRIJAVU/UČEŠĆE NA LJETNOJ ŠKOLI U OKVIRU PROJEKTA CLUSTER OF EXELLENCE (SEELS/EUROPA INSTITUT) ZA STUDENTE DOKTORSKOG I MASTER STUDIJ
 
Rok za prijave je 13.maj 2018. 
Poziv obuhvata i apliciranje nastavnog osoblja koji su zainteresirani da održe predavanje iz oblasti Europskog prava konkurencije i prava intelektualnog vlasništva. Rok za prijave nastavnog osoblja je 20. april 2018. Za detaljnije informacije kontaktirati na mail aidadz1@gmail.com.
 
 

 
04.04.2018.

HISTORIJSKI USPJEH STUDENATA PRVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI
 

Dana, 29.04.2018. godine završilo se XXV jubilarno međunarodno takmičenje studenata prava iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne trgovačke arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, na kojem je tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u sastavu Lejla Bošnjak, Selma Šarić, Azem Ahmić, Lejla Riđalović i Jasmina Sadrija pod mentorstvom prof.dr.sc. Zlatana Meškića, doc.dr.sc.Ivane Grubešić i ass. Igora Rimca, ostvario historijski uspjeh plasiravši se među 16 timova u ukupnoj konkurenciji koja je na ovogodišnjem takmičenju iznosila 377 timova iz čitavog svijeta.

 
31.03.2018.

ASISTENTI I STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU U PRVOJ GIMANZIJI U ZENICI NA TEMU „PREVENCIJA NASILJA PUTEM INTERNETA“
 

Prva gimnazija u Zenici je organizovala okrugli sto na temu prevencije nasilja putem intereta. Ciljna grupa su bili prevashodno učenici srednjih škola. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici MUP-a ZDK, socijalni pedagozi, psiholozi, zdravstveni radnici, informatičari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici profesora, roditelja, učenika, medija, te predstavnici Pravnog fakulteta koji su imali zadatak da pokriju pravni aspekt problematike. Među predstavnicima našeg fakulteta su bili asistentice Lejla Zilić i Amna Hrustić, kao i studenti treće godine (Čamdžić Selma, Ćatić Dženan, Bašić Lejla i Musić Đenita) koji su prethodno uradili zanimljivo istraživanje o govoru mržnje u okviru kolegija Medijsko pravo.

Okrugli sto je bio produktivan i polučio niz korisnih zaključaka u pogledu same teme, a svakako jedan od važnih zaključaka su i rođene ideje o modalitetima daljnje saradnje Prve gimanzije u Zenici i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 
24.03.2018.

NAJAVA RADIONICE NA TEMU: ČLAN 10. EKLJP (SLOBODA IZRAŽAVANJA) - PRAKSA EVROPSKOG SUDA U STRASBOURGU S POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJEVE U ODNOSU NA BOSNU I HERCEGOVINU
 

Zadovoljstvo nam je najaviti da će Centar za medijsko pravo uz podršku Konrad-Adenauer-Stiftung-Rule of Law Programme u sklopu projekta Vladavina prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i u 2018. nastaviti održavati predavanja-radionice na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini o pitanjima koja proizilaze iz vodeće prakse Evropskog suda za ljudska prava.

 
21.03.2018.

U DUBROVNIKU ODRŽANA PROLJETNA ŠKOLA I TAKMIČENJE: "CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL LAW & SECURITY STUDIES" & ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION
 

U Dubrovniku je od 11. do 17. marta 2018. na Inter-univerzitetskome centru (IUC) održana proljetna škola i moot court takmičenje na temu „Innocence project“ u organizaciji Pravnoga fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 Sljedeća >>

Untitled Document