Aktuelnosti


11.06.2018.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI (prvi upisni rok)
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2018/2019. godini traje od 11. juna/lipnja do 22. juna/lipnja 2018. godine.

Za više detalja konkursa pogledati ovdje!

 
09.06.2018.

ADISA KOKIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Adisa Kokić- Hinović je 07. juna 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku EU “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Maša Alijević, predsjednica Komisije, prof. dr. sc. Tarik Haverić, komentor, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, doc. dr. sc. Sedad Dedić, član, doc. dr. sc. Ivana Grubešić, ćlanica, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
09.06.2018.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI POSJETILI TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 

U utorak, 05.06.2018. godine Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo i Transparency international BiH, u saradnji sa Tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona i Pravnim fakultetom u Zenici organizovali su posjetu studenata I, II, III i IV godine Pravnog fakulteta Zenica Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

 
07.06.2018.

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI U POLUFINALU REGIONALNOG TAKMIČENJA U LJUDSKIM PRAVIMA
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici nastavlja njegovati tradiciju moot court takmičenja, te ostvarivanja značajnih rezultata i na XII Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, održanom u periodu od 18. – 21. maja ove godine u Skoplju. Naš fakultet su u najboljem svjetlu predstavili studenti: Ajna Mahmić, Medisa 

 
07.06.2018.

PRAVNI FAKULTET U ZENICI NA SVJETSKOM TAKMIČENJU IZ MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA U DEN HAAGU
 

Od 27.05. do 01.06.2018. godine u Den Haagu održalo se svjetsko takmičenje u simulaciji suđenja iz međunarodnog krivičnog prava „ICC Moot Court Competition“ u organizaciji Leiden Univerziteta. 

 

 
24.05.2018.

POSJETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
 

Dana 21.5.2018. godine, Pravni fakultet bio je domaćin predstavnicima Direkcije za europske integracije (Maja Rimac, zamjenica direktora Direkcije i Danijela Vučetić, sektor za projekte finansirane iz EU fondova). 

 
17.05.2018.

KENAN HODŽIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Kenan Hodžić je 15. maja 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ PRAVNI POLOŽAJ IZLUČNIH POVJERILACA U IZVRŠNOM POSTUPKU “ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, doc.dr.sc. Alaudin Brkić, mentor, doc.dr.sc. Larisa Velić, članca, te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 
17.05.2018.

BORISLAV JELIČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Borislav Jeličić je 15. maja 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ STICANJE PRAVA SVOJINE PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE “ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, doc.dr.sc. Larisa Velić, mentorica i doc.dr.sc. Alaudin Brkić, član, te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 
14.05.2018.

AMAR VIKALO USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Amar Vikalo je 11. maja 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „SLOBODA IZBORA MJERODAVNOG PRAVA U PORODIČNIM I NASLJEDNOPRAVNIM ODNOSIMA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU EVROPSKE UNIJE“ pred Komisijom koju su činili: doc.dr.sc. Larisa Velić, predsjednica Komisije, prof.dr.sc. Zlatan Meškić, mentor i doc.dr.sc. Ivana Grubešić, članica te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 
13.05.2018.

SAJAM KINESKIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA IZ PEKINGA - SARAJEVO MAJ 2018.
 

Sajam/pres-konferencija predstavnika kineskih srednjih i visoko obrazovnih institucija iz Pekinga, BEIJING 2018.

 

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... Sljedeća >>

Untitled Document