Aktuelnosti


13.09.2016.

UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU U RADOVNOMSAMOFINANSIRAJUĆEM I VANREDNOM STATUSU U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI
 

Upis će se obaviti u periodu od 20. do 27. septembra/rujna 2016. godine.

 
13.09.2016.

PRELIMINARNI REZULTATI DRUGOG KONKURSNOG ROKA ZA UPIS U AKADEMSKU 2016-2017. GODINU
 
 
07.09.2016.

UPIS STUDENTA U DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU KAO I OBNOVU GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/2017.
 

od 15.septembra/rujna do 10. oktobra/listopada 2016. godine.

Više detalja upisa pogledati ovdje!

 
02.09.2016.

SEE LAW JOURNAL, EXTENSION OF DEADLINE
 

We are glad to inform you that the deadline for the Call for Papers for the third edition of the SEE Law Journal has been extended.

The SEE Law Journal is an English language journal of the South East European Law School Network (SEELS) that focuses on issues of legal reform and harmonization, regional cooperation and on the issues of the European integration of each individual SEELS country and the region as a whole.

 
01.09.2016.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU U PRVU GODINU REDOVNOG, REDOVNO - SAMOFINANSIRAJUĆEG I VANREDNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINE
 

Upis će se obaviti u periodu od 01. do 11. septembra/rujna  2016. godine.

 
01.09.2016.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG(DRUGI UPISNI ROK) I DRUGOG CIKLUSA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI
 
 
27.07.2016.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI VICEPRVACI FUTURA MOOT COURT TAKMIČENJA IZ SIMULIRANOG SUĐENJA
 

Pod pokroviteljstvom Civil Rights Defenders-a, prestižne svjetske nevladine organizacije za zaštitu i promoviranje ljudskih prava i sloboda, na Apelacionom sudu u Kragujevcu je od 22. do 24. jula održano 5. po redu Futura Moot Court takmičenje u simulaciji suđenja i poznavanja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te jurisprudencije Evropskoga suda za ljudska prava. 

 
21.07.2016.

PREDAVANJA NA EUROPA INSTITUTU U NJEMAČKOJ
 

Mr. sc. Sedad Dedić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici održao je predavanja na Europa Institutu Saarland Univerziteta u Saarbruckenu u Njemačkoj (Saarland University, The Europa-Institut) u periodu od 17. do 20. jula.

 
19.07.2016.

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA
 

Amila Karalić je 14. jula 2016. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Pojam i oblici zaštite od mobinga u pravu Bosne i Hercegovine“ pred Komisijom koju su činili: prof. dr. sc. Zlatan Meškić, predsjednik Komisije, doc. dr. sc. Mehmed Hadžić, mentor i član  i doc.dr.sc. Maša Alijević, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 

 
13.07.2016.

PROMOCIJA ALUMNI ASOCIJACIJE PRAVNOG FAKULTETA
 

Dana 12. jula 2016. godine u sali 1 Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici održana je promocija Alumni asocijacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. 

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Sljedeća >>

Untitled Document