Aktuelnosti


PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI POTPISAO ERASMUS+ SPORAZUM SA PRAVNIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U RIJECI

Pravni fakultet u Zenici nastavlja svoju blisku saradnju sa Pravnim fakultetom u Rijeci, uspostavljenu u okviru SEELS Mreže, ali i ličnom naučnom saradnjom nastavnika obje institucije.

Dana 8.2.2017. godine potpisan je Erasmus+ sporazum koji omogućava razmjenu nastavnika između obje institucije u okviru projekta EU.

Sljedeći cilj je omogućiti razmjenu studenata u okviru ovog programa. Sporazum je u okviru svojih aktivnosti dogovorio prodekan za NIR, prof.dr. Zlatan Meškić, zajedno sa Uredom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document