Aktuelnosti


UČEŠĆE STUDENATA PRAVNOG I EKONOMSKOG FAKULTETA U PROJEKTU „OUTREACH TO UNDERGRADUATE STUDENTS“ #E4U

U okviru EUSR projekta „Outreach to undergraduate students“ studenti sa četrnaest javnih fakulteta iz BiH takmičit će se u kreiranju i plasiranju kreativnih javnih kampanja sa ciljem utjecanja i unaprijeđenja percepcije mladih o socijalno-ekomomskim mjerama (a radi implementacije Reformske agende BiH) u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

Studenti/ice Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (Jeneta Šabić, Ajla Delić, Lejla Turčinović i Arnela Maglić) i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (Mediha Karić, Emina Fejzić, Samra Haseljić i Nedžad Heleg) su u različitim timovima (suparničkim) ali će uz pomoć svojih nastavnika doc. dr. sc. Maše Alijević i doc. dr. sc. Dženana Kulovića nastojati ostvariti zapažene rezultate.

Pripremni kamp u sklopu kojeg su održane brojne radionice i predavanja, održan je u periodu od 05. do 08. novembra na Jahorini. Nakon pripremnog kampa, studentske ekipe  će uz pomoć svojih mentora pripremati kampanju (dizajn, produkcija, odnosi sa javnošću, oglašavanje, marketing) i realizaciju iste na odabranu temu, s ciljem što boljeg plasmana nakon ocjena stručnog žirija.

Završne aktivnosti i prezentacija svih kampanja bit će upriličene 18. januara 2017. godine na Hayat TV. 

Untitled Document