Aktuelnosti


ODRŽANO 5. DRŽAVNO TAKMIČENJE U SIMULIRANOM SUĐENJU IZ KRIVIČNOG PRAVA

U renomiranom hotelu Termag na Jahorini od 09. do 12.11.2016. godine održano je V Državno takmičenje u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Na takmičenju su učestvovale ekipe Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta „Džemal Bijedić“, Sveučilišta u Mostaru, te Univerziteta u Bihaću.

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici predstavljalo je šest studenata, i to na strani aplikanata: Mirza Imamović, Ajla Delić i Selma Halilović, odnosno respondenata: Arnela Maglić, Jeneta Šabić i Nejra Aščerić. Mentori ekipe bili su mr.sc. Enis Omerović, ass. Amra Avdić i ass. Edina Čehajić.

Simuliran je pismeni i usmeni postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava na osnovu fiktivnog slučaja protiv Bosne i Hercegovine vezanog za navode o povredama prava na ličnu slobodu i sigurnost (član 5.), prava na pravično suđenje (član 6.) i prava na poštivanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske (član 8.) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U pismenoj fazi postupka svaki tim je trebao pripremiti po dva podneska – na strani podnosioca predstavke (aplikant) i odgovor Visoke strane ugovornice Bosne i Hercegovine pred Sudom u Strasbourgu (respondent). U ovoj fazi takmičenja, tim našeg Fakulteta ostvario je zapažen plasman u vidu drugog (2.) najboljeg podneska aplikanata, te trećeg (3.) respondenata.

Tročlana sudska vijeća činilo je ukupno 13 sudija Suda Bosne i Hercegovine, koji su tokom odvijanja takmičenja pohvalili naše studente na ime poznavanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, domaćeg krivčnog materijalnog i procesnog prava, kao i prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda BiH.

Ekipa našeg Pravnog fakulteta uspješno se plasirala u polufinale, gdje ih je dočekao tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je ipak na kraju imao nešto više razloga za slavlje. Međutim, i pored toga, naši studenti nisu krili svoje zadovoljstvo i osjećaj ponosa, jer su opravdali ukazano im povjerenje i dostojanstveno predstavili svoj fakultet .

Treba naglasiti kako je na studente poseban utisak ostavio edukativni sadržaj programa takmičenja, koji se sastojao iz interaktivnih predavanja Dubravka Čampare, tužioca Tužilaštva BiH, te Tatjane Kosović, sutkinje Suda BiH.

Na koncu, takmičari su uputili izraze zahvalnosti organizatoru na izuzetno dobro osmišljenoj organizaciji koja je već prerasla u tradiciju. Također su istaknuli da takmičenje u simuliranom suđenju u oblasti krivičnog prava predstavlja jedinstvenu mogućnost da se budući pravnici podrobnije upoznaju sa pravima i slobodama zagarantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, praksom Suda u Strasbourgu, stepenom usklađenosti domaćeg krivičnog procesnog prava sa konvencijskim standardima, priliku da razviju svoje retoričke sposobnosti, ali, povrh svega, da upoznaju i razmijene mišljenja sa svojim kolegama iz raznih krajeva naše zemlje.

U renomiranom hotelu Termag na Jahorini od 09. do 12.11.2016. godine održano je V Državno takmičenje u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Na takmičenju su učestvovale ekipe Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta „Džemal Bijedić“, Sveučilišta u Mostaru, te Univerziteta u Bihaću.

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici predstavljalo je šest studenata, i to na strani aplikanata: Mirza Imamović, Ajla Delić i Selma Halilović, odnosno respondenata: Arnela Maglić, Jeneta Šabić i Nejra Aščerić. Mentori ekipe bili su mr.sc. Enis Omerović, ass. Amra Avdić i ass. Edina Čehajić.

Simuliran je pismeni i usmeni postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava na osnovu fiktivnog slučaja protiv Bosne i Hercegovine vezanog za navode o povredama prava na ličnu slobodu i sigurnost (član 5.), prava na pravično suđenje (član 6.) i prava na poštivanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske (član 8.) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U pismenoj fazi postupka svaki tim je trebao pripremiti po dva podneska – na strani podnosioca predstavke (aplikant) i odgovor Visoke strane ugovornice Bosne i Hercegovine pred Sudom u Strasbourgu (respondent). U ovoj fazi takmičenja, tim našeg Fakulteta ostvario je zapažen plasman u vidu drugog (2.) najboljeg podneska aplikanata, te trećeg (3.) respondenata.

Tročlana sudska vijeća činilo je ukupno 13 sudija Suda Bosne i Hercegovine, koji su tokom odvijanja takmičenja pohvalili naše studente na ime poznavanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, domaćeg krivčnog materijalnog i procesnog prava, kao i prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda BiH.

Ekipa našeg Pravnog fakulteta uspješno se plasirala u polufinale, gdje ih je dočekao tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je ipak na kraju imao nešto više razloga za slavlje. Međutim, i pored toga, naši studenti nisu krili svoje zadovoljstvo i osjećaj ponosa, jer su opravdali ukazano im povjerenje i dostojanstveno predstavili svoj fakultet .

Treba naglasiti kako je na studente poseban utisak ostavio edukativni sadržaj programa takmičenja, koji se sastojao iz interaktivnih predavanja Dubravka Čampare, tužioca Tužilaštva BiH, te Tatjane Kosović, sutkinje Suda BiH.

Na koncu, takmičari su uputili izraze zahvalnosti organizatoru na izuzetno dobro osmišljenoj organizaciji koja je već prerasla u tradiciju. Također su istaknuli da takmičenje u simuliranom suđenju u oblasti krivičnog prava predstavlja jedinstvenu mogućnost da se budući pravnici podrobnije upoznaju sa pravima i slobodama zagarantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, praksom Suda u Strasbourgu, stepenom usklađenosti domaćeg krivičnog procesnog prava sa konvencijskim standardima, priliku da razviju svoje retoričke sposobnosti, ali, povrh svega, da upoznaju i razmijene mišljenja sa svojim kolegama iz raznih krajeva naše zemlje.

Untitled Document