Aktuelnosti


PROMOVISAN UDŽBENIK „FILOZOFIJA PRAVA“ PROF. DR SC. SPAHIJE KOZLIĆA

U četvrtak, 3. novembra 2016. godine u Muzeju grada Zenice promovisan je udžbenik Filozofija prava autora prof. dr sc. Spahije Kozlića, univerzitetskog profesora zaposlenog na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Radi se o udžbeniku čiji je izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, a knjiga je rezultat, s jedne strane, višegodišnjeg Kozlićevog filozofskog istraživanja i promišljanja fenomenâ koje pokriva ova disciplina praktičke filozofije, te, s druge, predavanja istoimenog predmeta i interaktivnog rada sa studentima završnih godina dodiplomskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Upućena je najviše upravo njima – studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i svim drugim studentima koji slušaju ovaj ili sličan predmet na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i široj regiji, te onim čitaocima koje zanima filozofska refleksija prava.

U prepunoj sali Muzeja grada Zenice o knjizi su govorili promotori – recenzenti: prof. dr sc. Miodrag Živanović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr sc. Dževad Drino, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i prof. dr sc. Željko Škuljević, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Moderator promocije i lektor udžbenika bio je Aras Borić, rukovodilac Univerzitetske biblioteke

Stil i metodologija izlaganja u knjizi je tako prilagođena, rečeno je na promociji, kako bi uistinu bila udžbenik iz filozofije prava koji će pomoći studentima u savladavanju gradiva predviđenog nastavnim planom i programom. Takva orijentacija, bez obzira na brojne teškoće, podrazumijevala je zauzimanje jedne, uvjetno govoreći, nezavisne pozicije spram vlastitih vrijednosnih i svakih drugih stavova autora u i oko filozofije, posebice filozofije i aksiologije prava.

Na taj način udžbenik je dobio formu povijesnofilozofskog pregleda najvažnijih filozofskih pogleda na pravo i fenomena koji su u predmetnom domenu same filozofije prava od najranijih vremena do savremenog doba.

S obzirom na njen predmet i strukturu, knjiga bi se mogla nasloviti i kao filozofija s filozofijom prava iz jednostavnog razloga što se u njenom prvom dijelu iznosi uvod i vrlo kratka povijest filozofije s fokusom na one teorije koje imaju značaja za filozofiju prava.

Untitled Document