Aktuelnosti


UČEŠĆE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA NA SEMINARU „MLADI I SIGURNOST"

Misija OSCE u BiH organizovala je seminar „Mladi i sigurnost“ kako bi se mladi educirali o sigurnosnoj politici BiH. Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom Vijeća ministara BiH i održan je od 16. do 21. oktobra 2016. godine. 

Studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici - Emrah Žuna, Nataša Bilić i Ajla Delić, su učestvovali u edukativnim radionicama koje su organizovane u Banjoj Luci, Sarajevu i Konjicu.

Studenti su posjetili Kampus Univerziteta u Banjoj Luci, Narodnu Skupštinu Republike Srpske, Oružane snage BiH, Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Graničnu policiju BiH, SIPA-u, ARK D0 – atomsko sklonište u Konjicu. Tom prilikom, su učestvovali u različitim diskusijama i razgovorima na panelima, što je rezultiralo mogućim novim projektima i novim studijskim posjetama drugim institucijama.

 

 

 

 

Untitled Document