Aktuelnosti


PROMOCIJA ZAVRŠENIKA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I ZAVRŠENIKA POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA UNIVERZITETA U ZENICI, GRADSKA ARENA ZENICA 22. OKTOBAR 2016. GODINE

 

U subotu, 22. oktobra 2016. godine, u Gradskoj areni Zenica je održana promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa stiudija koji su studij završili tokom akademske 2015/2016 godine. 


Dekan Pravnog fakulteta prof. dr sc. Enes Bikić diplome je uručio za 71 diplomiranih pravnika, te četiri diplome magistrima prava.

Povelje dekana na Pravnom fakultetu dobili su Adnan Avdagić za najbolji uspjeh ostvaren tokom 1. godine studija, Imamović Mirza, za najbolji uspjeh ostvaren tokom 2. godine studija i Maličbegović Anis za najbolji uspjeh ostvaren tokom 3. godine studija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document