Aktuelnosti


UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU U PRVU GODINU REDOVNOG, REDOVNO - SAMOFINANSIRAJUĆEG I VANREDNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINE

 

Upis će se obaviti u periodu od 01. do 11. septembra/rujna  2016. godine

Upis se vrši na šalteru studentske službe u periodu od 10:30 do 13:00 sati.

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije,
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate);
  • dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, članstvo u biblioteci i upisne obrasce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document