Aktuelnosti


OKRUGLI STO DOKTORANATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

U saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju dana, 27. i 28. novembra, održan je Okrugli sto doktoranata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na temu "Pravo osiguranja". Doktoranti Pravnog fakulteta prezentovali su svoje radove pred prof.dr. Marijom Karanikić-Mirić (Pravni fakultet u Beogradu), prof.dr. Slavkom Đorđeićem (Pravni fakultet u Kragujevcu) i doc.dr. Nataša Petrović Tomić (Pravni fakultet u Beogradu) kao ekspertima iz prava osiguranja podržanim od strane IRZ-a.

Predstavnici Pravnog fakulteta u Zenici bili su prof.dr. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici, i prof.dr. Zlatan Meškić, prodekan Pravnog fakulteta u Zenici. Radovi doktoranata koji su prethodno pozitivno ocijenjeni u anonimnom recenzentskom postupku biće objavljeni u časopisu Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Na ovaj način se nastavlja saradnja između Pravnog fakulteta u Zenici i IRZ-a u oblasti prava osiguranja, u okviru koje će u narednim danima biblioteka Pravnog fakulteta u Zenici dobiti značajnu donaciju njemačke literature iz oblasti prava osiguranja.

Program okruglog stola se može pogledati ovdje.

Untitled Document