Aktuelnosti


ADNAN BALIHODŽIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Adnan Balihodžić je 14. decembra 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Organizacija islamske saradnje (OIC)- pravni aspekt moderne međunarodne organizacije zasnovane na religijskom identitetu “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Enis Omerović, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Zijad Hasić, mentor i član, doc.dr.sc. Sedad Dedić,član, te stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document