Aktuelnosti


ENVER SELIMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Enver Selimović je 16. oktobra 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Pravni status životinja i odgovornost za štetu nastalu od životinja “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Alaudin Brkić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Enes Hašić, mentor i član, doc.dr.sc. Larisa Velić,članica te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document