Aktuelnosti


ĆAMIL SALAHOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Ćamil Salahović je 10. oktobra 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Odbrana optuženika u kaznenom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr. sc. Nezir Pivić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Tadija Bubalović, mentor i član, prof. dr. sc. Adnan Duraković,  komentor i član, prof.dr.sc. Enes Bikić, član, prof. dr. sc. Vedad Gurda, član te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document