Aktuelnosti


ĆAZIM KARALIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Ćazim Karalić  je  25. 09.  2018. godine uspješno odbranio  magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Pravno- socijalni aspekti poticaja nataliteta u Federaciji BiH, sa osvrtom na Zeničko- dobojski kanton" pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Maša Alijević, predsjednica  Komisije, prof. dr. sc. Enes Hašić, mentor i član, doc.dr.sc. Larisa Velić, članica te stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document