Aktuelnosti


IRMA BRAJLOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD

Irma Brajlović je 24. septembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Diskreciona ocjena u Upravnom pravu Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na sektor sigurnosti “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Enis Omerović, predsjednik Komisije, doc. dr. sc. Enver Išerić, mentor i član, doc.dr.sc. Maša Alijević, članica te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document