Aktuelnosti


UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. (II ROK)

Upis primljenih kandidata na drugom konkursnom roku u prvu godinu  redovnog, radovnog-samofinansirajućeg i vanrednog studija u akademskoj 2018/2019. godine će se obaviti u periodu od 24.09.2018. do 28.09. 2018. godine

 

Upis se vrši na šalteru studentske službe u periodu od 10:30 do 13:00 sati.

 

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije (format 4x6),
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate indeks, upisne obrasce, korištenje informacionog sistema i  članstva u  biblioteci);
  • dokaz o izvršenoj uplati za školarinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document