Aktuelnosti


UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. (I ROK)

Upis primljenih kandidata u prvom konkursnom roku u prvu godinu  redovnog , radovno-samofinansirajućeg i vanrednog studija u akademskoj 2018/2019. god. će se obaviti u periodu od 09.07.2018. do 13.07. 2018. godine.

Upis se vrši na šalteru studentske službe u periodu od 10,30 do 13,00 sati.

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije (format 4x6),
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate);
  • dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, članstvo u  biblioteci i upisne obrasce.

Napomena:  podaci o troškovima školarine i upisnog materijala će biti objavljeni u petak, 06.07.2018. Godine, nakon usvajanja cjenovnika  za 2018/2019. Akademsku godinu.

Uplatnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document