Aktuelnosti


ADISA KOKIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Adisa Kokić- Hinović je 07. juna 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku EU “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Maša Alijević, predsjednica Komisije, prof. dr. sc. Tarik Haverić, komentor, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, doc. dr. sc. Sedad Dedić, član, doc. dr. sc. Ivana Grubešić, ćlanica, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document