Aktuelnosti


AMAR VIKALO USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Amar Vikalo je 11. maja 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „SLOBODA IZBORA MJERODAVNOG PRAVA U PORODIČNIM I NASLJEDNOPRAVNIM ODNOSIMA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU EVROPSKE UNIJE“ pred Komisijom koju su činili: doc.dr.sc. Larisa Velić, predsjednica Komisije, prof.dr.sc. Zlatan Meškić, mentor i doc.dr.sc. Ivana Grubešić, članica te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document