Aktuelnosti


EDINA ĆEHAJIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD

Edina Ćehajić  je 04. maja 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Pravo na transparentan postupak pomilovanja osuđenih lica“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Nezir Pivić, mentor i član i doc. dr. sc. Enis Omerović, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document