Aktuelnosti


LJETNA ŠKOLA UNIVERZITETA U BEČU - „UNIVIE: SUMMER SCHOOL FOR INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES 2019“

Ljetna škola Univerziteta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2019“, koja je namijenjena akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava se u austrijskom Stroblu kod Salzburga od 13. jula/srpnja do 10. avgusta/kolovoza 2019. godine. Rok za prijavu je 30. april/travanj 2019. godine.

Četverosedmični program ljetne škole obuhvata kurseve iz oblasti evropskih studija i predavanja akademije Austrian Arbitration Academy u prijepodnevnim satima, a u poslijepodnevnim satima kurseve njemačkog jezika. Kursevi iz oblasti Evropskih studija su na engleskom jeziku i bave se političkim, ekonomskim, pravnim, historijskim i kulturnim aspektima razvoja Evrope i Evropske unije, a Austrian Arbitration Academy se bavi temom međunarodnog rješavanja sporova od strane arbitražnih sudova. Ponuda ljetne škole je zbog svog internacionalnog i interdisciplinarnog karaktera interesantna za studente svih studijskih smjerova, ali je od posebnog interesa za studente, koji se u sklopu svog studija bave slijedećim oblastima: evropske studije, političke nauke, pravo (međunarodno i evropsko pravo), ekonomija, historija, ku lturne studije, međunarodni odnosi, interdisciplinarne studije i njemački jezik.

Za dodatne informacije molimo posjetite web stranicu: http://shs.univie.ac.at. 

Ukoliko imate pitanja o ljetnoj školi, molimo kontaktirajte koordinatoricu programa, gospođu Ninu Gruber, na: sommerhochschule@univie.ac.at.

Brošura o ljetnoj školi

Prijavni formular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document