Aktuelnosti


HISTORIJSKI USPJEH STUDENATA PRVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Dana, 29.04.2018. godine završilo se XXV jubilarno međunarodno takmičenje studenata prava iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne trgovačke arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, na kojem je tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u sastavu Lejla Bošnjak, Selma Šarić, Azem Ahmić, Lejla Riđalović i Jasmina Sadrija pod mentorstvom prof.dr.sc. Zlatana Meškića, doc.dr.sc.Ivane Grubešić i ass. Igora Rimca, ostvario historijski uspjeh plasiravši se među 16 timova u ukupnoj konkurenciji koja je na ovogodišnjem takmičenju iznosila 377 timova iz čitavog svijeta.

Inače, samo takmičenje je nastalo u čast čuvenom holandskom profesoru međunarodnog trgovačkog prava Villemu Corneliusu Vis-u. Ovaj istaknuti naučnik je u svojoj briljantnoj karijeri bio Zamjenik Sekretara Međunarodnog instituta za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT), Sekretar Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), Izvršni Sekretar diplomatske konferencije na kojoj je usvojena Bečka Konvencija o međunarodnoj prodaji robe (CISG), kao i jedan od kreatora UNCITRAL-ovih arbitražnih pravila, te profesor na Univerzitetu Pace u New Yorku.  Nakon njegove smrti 1993. godine, skupina entuzijasta sa Univerziteta Pace predvođenih profesorom Ericom Bergsteinom je naredne godine pokrenula projekat takmičenja studenata prava koji je prve godine ukupio 11 timova, da bi 25 godina kasnije ovaj događaj prerastao u najveće svjetsko takmičenje studenata prava i ujedno i najveći godišnji događaj vezan za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo okupljajući studente, profesore, advokate, sudije i arbitre iz cijelog svijeta i već kao takav je prerastao u svojevrsni ne samo pravni, već u kulturološki i sociološki fenomen.

U tom kontekstu, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici je uz pomoć američkog CLDP-a, Federalnog ministarstva obrazovanja, Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Notarske Komore Federacije Bosne i Hercegovine i njemačkog GIZ-a po četrvti put uzeo učešće na ovom vanserijskom događaju. Prvi zadatak koji je nastavno osoblje Pravnog  fakulteta predvođenih profesorom Meškićem imalo, bio je da se izaberu vrijedni i ambiciozni studenti, sa izvanrednim znanjem engleskog jezika, spremnih da u narednih 6 mjeseci, svaki segment svog vremena posvete navedenom takmičenju. Nakon toga, uz pomoć CLDP-a i Pravnog fakulteta u Zenici održan je prvi trening za studente sa svih Univerziteta iz Bosne i Hercegovine koji su takođe učestvovali na takmičenju, gdje su studenti uz pomoć Janet Checkley, Nevene Jevremović, Patricije Živković kao i nastavnog osoblja samog fakulteta tri dana analizirali hipotetički slučaj sa pravnog i činjeničkog aspekta, da bi nakon toga studenti mogli da pristupe prvoj fazi takmičenja, a to je pisanje tužbe, koja se morala poslati do početka decembra. Nakon toga, tim Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici je dobio tužbu koju su sastavljali studenti drugog Univerziteta na koju su morali da pišu odgovor i da ga predaju do kraja januara. Poslije predaje, odgovora na tužbu, fakultetski tim je započeo najkritičniju i najvažniju fazu priprema, a to je spremanje usmene prezentacije. Posljedično tome, studenti su već početkom februra išli put Mostara gdje su sa domaćim i međunarodnim stručnjacima spremali govorničke vještine, da bi zatim imali i ujedno prvo pripremno takmičenje. Poslije toga, studenti su uz pomoć navedenih sponzora, išli i u Sofiju na pripremno takmičenje u organizaciji bugarske privredne i trgovačke komore, a nedugo poslije toga i u Beograd na najveće svjetsko pripremno takmičenje, kao i na pripremno takmičenje u samom Beču u organizaciji Univerziteta u Pitsburgu (SAD).

Nakon pripremnih takmičenja, studenti su imali priliku da prisustvuju gala otvorenju samog takmičenja, a gdje je Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici zbog ranijih zasluga bila ukazana iznimna čast da trener fakultetskog tima profesor Meškić bude pozvan od doajena međunarodnog trgovačkog prava profesora Harrya Flechtnera na binu i da u prigodnom performansu obilježe otvorenje jubilarnog XXV Villem C. Vis takmičenja. Poslije otvorenja, uslijedila su 4 meča u formi simuliranog arbitražnog postupka u kojima su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici odmjerili snage sa Univerzitetom iz Teherana, Liona, Deakin Univerziteta iz Australije i Univerziteta Lojola iz New Orleansa. Nakon ovih mečeva studenti Pravnog fakulteta su ostvarili dovoljan broj bodova da ostvare fantastični rezultat i da se plasiraju među najbolja 64 univerziteta iz cijelog svijeta. To do sada nije pošlo za rukom nijednom timu iz BiH u 24 prethodne godine takmičenja. Međutim tu nije bio kraj. Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici je u prvom eliminacionom meču dobio prošlogodišnjeg pobjednika i pobjednika od prije tri godine, Univeritet Otava iz Kanade, kojeg su naši studenti jednoglasnom odlukom arbitražnog vijeća izbacili i plasirali se među najbolja 32 tima, gdje su opet u briljantnom nastupu izbacili do perfekcije uvježbani tim domaćina-Univerzitet iz Beča te se plasirali u top 16 timova. Tim je u iznimno izjednačenom meču ispao protiv Univerziteta Pasau iz Njemačke, međutim bez obzira na to, studenti tima Pravnog fakulteta su u pravom smislu te riječi napravili uspjeh koji riječima nije moguće iskazati, naime ne samo da su jedini tim iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da dođe ovako daleko, što je u samom Beču prepoznato i priznato i od samih direktora takmičenja, nego je i najbolje plasirani tim u regiji s obzirom da su tradicionalno odlični Univerziteti u Beogradu i Skoplju  ispali u rundi 64, a Univerzitet u Zegrebu u rundi 32, otvarajući poptuno izvjesnu mogućnost prepoznavanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na širem planu kao mjesta iznimno ozbiljnog i studioznog izučavanja međunarodnog trgovačkog i arbitražnog prava.

U proteklih šest mjeseci, a posebno u zadnjih deset dana učesnici iz našeg tima su imali priliku da se iz studenata pretvore u istinske stručnjake i profesionalce koji su pred najeminentnijim mogućim pojedincima iz ove oblasti prava, morali, vrlo često, da argumentuju i brane neodbranjive pravne pozicije čime su stekli neprocjenjivo iskustvo za njhove buduće blistave pravničke karijere, a ono što je najvažnije jeste da su neupitno proslavili svoj grad, Univerzitet i Fakultet i sve nas zajedno učinili ponosnim što smo na ovaj ili onaj način mogli da uzmemo učešća u onome što se sa potpunim pravom naziva „Olimpijadom međunarodnog trgovačkog prava“. Cjelokupni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici zajedno sa trenerima još jednom izražava iskrenu zahvalnost svim sponzorima koji su omogućili putovanja studentima kao i svima ostalima koji su direktno ili indirektno doprinjeli ovom veličanstvenom uspjehu naših mladih pravnika.

Untitled Document