Aktuelnosti


NAJAVA RADIONICE NA TEMU: ČLAN 10. EKLJP (SLOBODA IZRAŽAVANJA) - PRAKSA EVROPSKOG SUDA U STRASBOURGU S POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJEVE U ODNOSU NA BOSNU I HERCEGOVINU

Zadovoljstvo nam je najaviti da će Centar za medijsko pravo uz podršku Konrad-Adenauer-Stiftung-Rule of Law Programme u sklopu projekta Vladavina prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i u 2018. nastaviti održavati predavanja-radionice na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini o pitanjima koja proizilaze iz vodeće prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Dana 27. marta (utorak) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, s početkom u 18.00 sati, bit će održano predavanje-radionica na temu: Član 10. Konvencije (Sloboda izražavanja) - Praksa Evropskog suda s posebnim osvrtom na slučajeve u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. U toku radionice, studenti će imati priliku učestvovati u simulaciji suđenja pred Velikim vijećem Evropskog suda. Predavanje-radionicu i simulaciju suđenja će voditi Peđa Đurasović, član ekspertskog tima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u slučaju iz člana 10. Konvencije pred Velikim vijećem Evropskog suda.   

Predavanje-radionica je otvorenoga tipa i svim će polaznicima biti uručeni certifikati za učešće, koje dodjeljuju Konrad-Adenauer-Stiftung u saradnji s Centrom za medijsko pravo BiH.

Untitled Document