Aktuelnosti


PROFESOR BIKIĆ ODRŽAO GOSTUJUĆE PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U RIJECI

U okviru programa Erazmus plus staff mobility for teaching and training Evropske unije dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Enes Bikić je održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Rijeci pod naslovom „Opoziv punomoći“. Predavanje je održano u okviru Riječkih predavanja iz usporednog prava koja zajedno organiziraju Pravni fakultet Rijeka i Hrvatska udruga za poredbeno pravo. 

U pitanju je forum znanstvene zajednice koji dovodi predavače iz cijelog svijeta i potiče raspravu o aktuelnim pitanjima uporednog prava. 

Ovim gostujućim predavanjem je praktično okončan Erazmus plus projekat kojim je uspostavljena znatno bliža saradnja dvaju fakulteta, posebice u domenu zajedničkih naučnih istraživanja, razmjene nastavnika i studenata i iskustava u kreiranju nastavnim planova i programa.

Untitled Document