Aktuelnosti


SARADNJA PRAVNIH FAKULTETA IZ ZENICE I RIJEKE

U okviru Erazmus Plus Programa Evropske unije (Mobility Agreement Staff for Training and Teaching) dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr sc. Enes Bikić i predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća prof. dr sc. Spahija Kozlić borave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radi se o programu koji sadrži gostujuća predavanja, trening i razmjenu iskustava između dva fakulteta. Tokom ove posjete fokusirane su teme u vezi sa organizacijskom strukturom fakulteta, upisnom politikom, modalitetima izvođenja nastave i inoviranja nastavnih planova i programa, te saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada. 

Domaćin predstavnicima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici  bila je dekanesa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr sc. Vesna Crnić Grotić. Tokom razgovora je postignuta saglasnost oko zajedničke realizacije naučno-istraživačkih projekata koje finansiraju institucije Evropske unije. 

Također je sa prodekanesom za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr sc. Nadom Bodiroga Vukobrat dogovoren boravak studenata Pravnog fakulteta na Ljetnoj školi koja se održava u julu ove godine u Rijeci. Uredništva dvaju fakultetskih časopisa, to jest Anala Pravnog fakulteta i Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci su već uspostavila kvalitetnu saradnju u domenu razmjene časopisa i recenziranja radova.

Untitled Document