Aktuelnosti


PROFESOR KOZLIĆ ODRŽAO GOSTUJUĆE PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U RIJECI

U okviru programa Erazmus plus staff mobility for teaching and training Evropske unije prof. dr. sc. Spahija Kozlić je održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Rijeci pod naslovom „Filozofske osnove teorije prirodnog prava“. Predavanje je održano u okviru Riječkih predavanja iz usporednog prava koja zajedno organiziraju Pravni fakultet Rijeka i Hrvatska udruga za poredbeno pravo. 

U pitanju je forum znanstvene zajednice koji dovodi predavače iz cijelog svijeta i potiče raspravu o aktuelnim pitanjima uporednog prava. Gostujuće predavanje je održano u okviru veoma plodne saradnje dvaju pravnih fakulteta o čemu će narednih desetak dana biti upriličeni detalji, posebice u domenu zajedničkih naučnih istraživanja, razmjene nastavnika i studenata i iskustava u kreiranju nastavnim planova i programa. To će biti teme razgovora dekanice Pravnog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Vesne Crnić Grotić i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Enesa Bikića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document