Aktuelnosti


U BEOGRADU ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA O PRAVNOJ ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE

U periodu od 22.1. do 26.1.2018. godine, realizovana je Zimska škola o pravnoj zaštiti od diskriminacije u jugoistočnoj Evropi (Winter School "Legal Protection against Discrimination in South-East Europe") koja je okupila 21 studenta  iz sedam zemalja regiona jugoistočne Evrope, Njemačke i Austrije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zimska škola je organizovana u okviru projekta „Regionalna saradnja između Pravnih fakulteta u cilju poboljšanja zaštite od diskriminacije“, koji finansira GiZ, a sprovode SEELS i Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava iz Beča. Predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti ljudskih prava i antidiskriminacije sa fakulteta članova SEELS mreže. Jedan od predavača je bio i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr. Zlatan Meškić, koji je održao jedno od najzapaženijih predavanja.

Petodnevna Zimska škola je imala za cilj promovisanje znanja i vještina koji su ključni u sistemu prevencije i zaštite od diskriminacije, kao i za poređenje različitih sistema na regionalnom nivou Balkana. Učesnici su imali priliku detaljnije se upoznati sa pravnim izvorima, osnovama i oblastima u kojima se najčešće sreće diskriminacija. Također su trenirani da prepoznaju forme diskriminacije, da koriste proceduralne mehanizme, ispituju proporcionalnost mjera donesenih u oblasti diskriminacije, analiziraju karakteristike predviđenih sankcija, te ostala važna pravna pitanja u pogledu ovog problema.Važan aspekt je bio i taj da su sva predavanja i radionice održane na engleskom jeziku što je studentima dalo mogućnost da poboljšaju i svoje jezičke vještine.

Predzadnji dan škole, za učesnike je organizovan i svečani prijem u Ambasadi Austrije u Beogradu.

Na koncu, učesnici su dobili certifikate za učešće, imali priliku razgledati barem dio Beograda i sklopiti vrijedna poznanstva i dugoročna prijateljstva sa drugim studentima regije.

Među učesnicima je bilo i četvero studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i to: Amina Hasanović, Igor Popović, Elbisa Halvadžić i ass. Amna Hrustić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document