Aktuelnosti


DAVOR MARTINOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Davor Martinović, MA je 05. januara 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Abedin Bikić, mentor i prof.dr.sc. Halid Kurtović, član te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka. Martinović je prvi doktorant iz generacije koji je doktorirao po Bolonjskom procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document