Aktuelnosti


ELVIR NESIMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Elvir Nesimović je 22. decembra 2017. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo u zaštiti svjedoka sa posebnim akcentom na program zaštite svjedoka“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Nezir Pivić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Adnan Duraković, mentor i doc.dr.sc. Enis Omerović, član te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document