Aktuelnosti


PRAVNI FAKULTET OBILJEŽIO MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA, SIMULIRANO SUĐENJE PRED EVROPSKIM SUDOM

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici su 13.12.2017. godine organizovali zajednički projekt u cilju obilježavanja Međunarodnoga dana ljudskih prava. Projekt je podrazumijevao debatu u vidu simulacije suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu koji se tiče diskriminacije romske populacije kao nacionalne manjine. Projekt koordinatori ispred Pravnoga fakulteta Univerziteta u Zenici bili su doc.dr. Enis Omerović i doc.dr. Maša Alijević.

Takmičari, inače studenti druge godine Pravnoga fakulteta, podijeljeni u tim apelanata (Harisa Sadiković, Amina Salković i Sarah Slipac) i tim respondenata (Ajša Luković, Dino Berberović i Ferhad Jašarević) kroz pravila simuliranoga suđenja diskutovali su o posrednoj diskriminaciji romske populacije i problemima koji najčešće pogađaju ovu nacionalnu manjinu Roma. Članovi sudskoga vijeća bili su prof.dr.sc. Zlatan Meškić (predsjednik), prof.dr.sc. Spahija Kozlić i mr.sc. Miloš Bogičević (pravni savjetnik Misije OSCE-a u BiH), dok su timove spremale asistentice na Pravnom fakultetu Amna Hrustić i Lejla Zilić.

Obje ekipe su pokazale zavidan nivo znanja i retoričkih sposobnosti te su za učešće dobile vrijedne nagrade od strane OSCE-a u vidu naučne literature, koja će biti proslijeđena fakultetskoj biblioteci kako bi svi studenti istu mogli i koristiti. Edukativni dio projekta je svakako imao za cilj prezentirati važnost ljudskih prava te rješenja gorućeg problema u BiH, a to je diskriminacija romske populacije.

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici je još jednom potvrdio status veoma respektabilne visokoobrazovne institucije u Bosni i Hercegovini koja veliku pažnju posvećuje praktičnom dijelu nastave u okviru kojeg studenti imaju mogućnost da kroz simulacije suđenja steknu oratorske vještine i prošire svoje znanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document