Aktuelnosti


POSJETA SUDU BOSNE I HERCEGOVINE I PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINU BOSNE I HERCEGOVINE

U petak 08.12.2017. godine, u okviru predmeta Krivično procesno pravo, studenti treće godine Pravnog fakulteta u Zenici posjetili su Sud Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Organizatori projekta su bili prof.dr. Nezir Pivić, profesor na predmetu Krivično procesno pravo i ass. Lejla Zilić, asistentica na istom predmetu.

U okviru posjete Parlamentarnoj skupštini BiH studenti su imali priliku da posjete sale za održavanje sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Centralni dio posjete Parlamentarnoj skupštini BiH bila je panel diskusija sa zamjenikom Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, gosp. Šefikom Džaferovićem prilikom čega su diskutovali o radu ovog zakonodavnog organa, državnom uređenju BiH te putu ka euroatlantskim integracijama. Studenti su tokom razgovora pokazali veliko interesovanje za rad ove institucije aktivno učestvujući u diskusiji.

Posjeta Sudu BiH upriličena je u sudnici broj 4. gdje je našim studentima održana prezentacija Ureda za odnose sa javnošću, Ureda za podršku svjedocima i Pravnog ureda pri Odjelu za ratne zločine Suda BiH. Na ovaj način studentima je prezentiran i približen rad Suda BiH i Ureda za podršku svjedocima. Kroz svoja pitanja studenti su pokazali interesovanje za funkcionisanje Ureda za podršku svjedocima, posebno svjedocima u predmetima ratnih zločina, a posebnu pažnju su posvetili problematici zaštićenih svjedoka kao i svjedoka pod imunitetom diskutujući o praktičnim problemima i mogućim izmjenama Zakona o krivičnom postupku.

Navedena studijska posjeta je izuzetno značajan vid nastave koji ima cilj da studente upozna sa organizacijom i radom zakonodavne i sudske vlasti, pružajući pri tome studentima mogućnost da kroz diskusije sa predstavnicima navedenih državnih institucija prošire svoje znanje.

Untitled Document