Aktuelnosti


FETIĆ MUHAMED USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Fetić Muhamed je 08. novembra 2017. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Uticaj sindikalnog organiziranja na ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa u javnom sektoru u bosni i hercegovini“ pred Komisijom koju su činili: doc.dr.sc. Maša Alijević, predsjednica Komisije, doc.dr.sc. Aida Mulalić, mentorica  i doc.dr.sc. Ivana Grubešić, član te stekao akademsko zvanje magistra prava.

Untitled Document