Aktuelnosti


DŽEJNA SULJEVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD

Džejna Suljević je 14. novembra 2017. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ugovor o nasljeđivanju u međunarodnom privatnom pravu“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Zlatan Meškić, mentor  i doc.dr.sc. Alaudin Brkić, član te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document