Aktuelnosti


UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU U PRVU GODINU

Upis primljenih kandidata u drugom  konkursnom roku u prvu godinu  redovnog , radovno-samofinansirajućeg i vanrednog studija u akademskoj 2017/2018. God. Će se obaviti u periodu:

od 18.09.2017.  do 27.09. 2017. godine

Upis se vrši na šalteru studentske službe u periodu od 10,30 do 13,00 sati.

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije (format 4x6),
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate);
  • dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, članstvo u  biblioteci i upisne obrasce.
Untitled Document