Aktuelnosti


KONKURS/NATJEČAJ – PRVI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini traje od 26. juna/lipnja do 07. jula/srpnja 2017. godine.

Plan upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa (dodiplomskog) studija je:

                   na REDOVAN studij _80___ studenata (finansira Osnivač),

                   na  REDOVAN SAMOFINASIRAJUĆI studij _80_

                   na VANREDAN  studij _80__ studenata.

Pravo učešča na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijem dokumenata se vrši u vremenu

 od 10,30 do 13,00 sati na šalteru Studentske službe.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

 1. zahtjev za upis (preuzeti na šalteru Studentske službe);
 2. originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole  završene u BiH  u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
 3. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. uvjerenje o državljanstvu;
 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima konkursa.

NAPOMENA:

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i slijedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista;
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
 • ovjerena kopija lične karte;
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

 Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilisani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobilisanog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultet.

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja,umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobilisanog branioca, koji se prijave na redovan studij (finasira Osnivač)  a ne ostvare potreban broj bodova za upis, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenta koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenta koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja  „Učenik generacije“ upisuje se na željeni fakultet, bez ikakvih prethodnih uslova.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

RANG LISTA I SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE BITI OBJAVLJEN NAJKASNIJE PET DANA OD DANA ZATVARANJA KONKURSA/NATJEČAJA.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od objavljivanja liste.

Upis primljenih kandidata u prvom konkursnom roku će se obaviti

od 17. do 27. jula/srpnja 2017. godine.

RANGIRANJE KANDIDATA I PRIJEM STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA VRŠIT ĆE SE U ZAVISNOSTI OD BROJA BODOVA KOJE KANDIDAT OSTVARI:

 1. IZ OPĆEG USPJEHA (prosječna ocjena iz svih predmeta  u sva četiri razreda, zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 8);
 2. IZ USPJEHA NA PREDMETIMA OD ZNAČAJA ZA STUDIJ PRAVA (prosječna ocjena iz BHS jezika i Historije, zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 4);
 3. NA OSNOVU REZULTATA OSTVARENIH NA KANTONALNIM, FEDERALNIM I DRŽAVNIM  TAKMIČENJIMA  (Strani jezik, informatika, fizika i matematika-bodove vidjeti u Konkursu/Natječaju – član 6.);
 4. NA OSNOVU POSEBNOG PRIZNANJA „UČENIK GENERACIJE“.

SVAKI KANDIDAT  PRIJE PREDAJE DOKUMENATA NA KONKURS TREBA IZVRŠITI UPLATU U IZNOSU OD 5  KM NA IME PRIJAVE NA KONKURS  NA SLJEDEĆI BROJ RAČUNA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA REDOVAN STUDIJ

Uplatio je:                                        Ime i prezime studenta, adresa

Svrha doznake:                               prijava na konkurs

Primalac:                                         Javni prihodi Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2  Zenica

Račun primaoca:                             1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0  0  1 6 7 2

KM:                                                   5 KM

Broj poreznog obveznika:                JMB studenta

Vrsta prihoda:                                   722611

Općina:                                             103

Poziv na broj:                                   4610010055                                                    

Budžetska oraganizacija:                 2204010

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA REDOVAN-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ 

Uplatio je:                                        Ime i prezime studenta, adresa

Svrha doznake:                                prijava na konkurs

Primalac:                                          Javni prihodi Zeničko-dobojskog kantona

                                                         Kučukovići 2  Zenica

Račun primaoca:                              1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0  0  1 6 7 2

KM:                                                   5 KM

Broj poreznog obveznika:                 JMB studenta

Vrsta prihoda:                                    722631

Općina:                                              103

Poziv na broj:                                    4610010055                                                    

Budžetska oraganizacija:                  2204010

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA VANREDAN STUDIJ 

Uplatio je:                                         Ime i prezime studenta, adresa

Svrha doznake:                                prijava na konkurs

Primalac:                                          Javni prihodi Zeničko-dobojskog kantona

                                                         Kučukovići 2  Zenica

Račun primaoca:                              1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0  0  1 6 7 2

KM:                                                   5 KM

Broj poreznog obveznika:                 JMB studenta

Vrsta prihoda:                                   722631

Općina:                                             103

Poziv na broj:                                   4610010066                                                    

Budžetska oraganizacija:                 2204010 

Untitled Document