Aktuelnosti


POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA KAZNENOPOPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA

Dana 26.04.2017. godine organizovana je posjeta studenata IV godine Pravnog fakulteta Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici, kao dio jedne lijepe saradnje koju naš fakultet ostvaruje sa navedenom ustanovom. Tokom posjete studenti su imali priliku vidjeti unutrašnjost trenutno najvećeg Kaznenopopravnog zavoda u Bosni i Hercegovini. Studenti su obišli sve paviljone u Zavodu, te su isti imali priliku da vide kako izgleda jedna osuđenička soba u Prvom paviljonu, gdje boravi najveći broj zatvorenika, njih oko 360, koji je ujedno i najveća i najstarija zgrada. Također u kraćoj šetnji studneti su mogli vidjeti prostor za šetnju osuđenih osoba kao i za fizičke aktivnosti, također su vidjeli i dio prostorija u kojima se odvijaju radne aktivnosti osuđenih osoba u livnici Zavoda. Studenti su također posjetili i pritvorske prostorije.  

Nakon obilaska unutrašnjeg kruga Zavoda, što je podrazumijevalo obilazak svih paviljona unutrašnjeg dijela studenti su odvedeni u kasarnu Zavoda, gdje su se upoznali sa licima koja su zaposlena u Zavodu i imali ugodni informativni razgovor, a na pitanja studenata su odgovarali zatvorski čuvari i vaspitači, te tom prilikom, studentima objasnili kako u stvarnosti funkcioniše rad sa zatvorenicima unutar zidina visokih četiri do pet metara. Također uz kratku šetnju do kasarne, mogli su se upoznati i sa poluotvorenim dijelom Zavoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document