Historija države i prava BiH II je nastavni predmet koji obrađuje postosmanski period razvoja države i prava na području Bosne i Hercegovine, uključujući Austro-Ugarski period okupacije i aneksije, period Kraljevine SHS, period razvoja države i prava u BiH nakon Drugog svjetskog rata, te fazu disolucije SFRJ i nastanka BiH kao samostalne i nezavisne države.