Cilj predmeta je da se student upoznaju sa regulacijom pitanja međunarodne nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i izvršenja stranih sudskih presuda u EU. Pri tome je naglasak stavljen na razumijevanju odnosa Međunarodnog privatnog prava EU i nedostatka nadležnosti EU za sveobuhvatnu harmonizaciju materijalnog privatnog prava. Regulacija Međunarodnog privatnog prava EU ispituje se sa aspekta posebnog međusobnog povjerenja država članica s jedne strane, i cilja harmonizacije prava BiH sa pravom EU s druge strane.

Predmet Opšta načela prava EU namijenjen je sticanjem novog i produbljenju postojećeg znanja i kompetencija iz osnovnih instituta prava EU na magistarskom studiju na katedri za Državno i međunarodno javno pravo.