Ispitni termini

 
Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Metodologija društvenih  i pravnih istraživanja
02.02.
16.02.
16,00
Prf 1
22.06.
06.07.
16,00
Prf 1
14.09.
28.09.
16,00
Prf 1
Komparativno krivično pravo
25.01.
08.02.
17,00
Prf 1
14.06.
28.06.
17,00
Prf 1
06.09.
20.09.
17,00
Prf 1
Evropsko krivično pravo
04.02.
18.02.
10,00
Prf 1
24.06.
08.07.
10,00
Prf 1
16.09.
30.09.
10,00
Prf 1
Komparativno krivično procesno pravo
03.02.
17.02.
16,30
Prf 2
23.06.
07.07.
16,30
Prf 2
15.09.
29.09.
16,30
Prf 2
Međunarodni krivični sudovi
04.02.
18.02.
11,00
Prf 1
24.06.
08.07.
11,00
Prf 1
16.09.
30.09.
11,00
Prf 1
Maloljetničko krivično pravo
03.02.
17.02.
17,00
Prf 2
23.06.
07.07.
17,00
Prf 2
15.09.
29.09.
17,00
Prf 2
Pravo izvršenja krivičnih sankcija
03.02.
17.02.
17,30
Prf 1
23.06.
07.07.
17,30
Prf 1
15.09.
29.09.
17,30
Prf 1
Savremeni sigurnosni izazovi
25.01.
08.02.
17,00
Prf 1
14.06.
28.06.
17,00
Prf 1
06.09.
20.09.
17,00
Prf 1
Kriminalistika
25.01.
08.02.
17,00
Prf 1
14.06.
28.06.
17,00
Prf 1
06.09.
20.09.
17,00
Prf 1
Dokazno pravo
04.02.
18.02.
11,00
Prf 1
24.06.
08.07.
11,00
Prf 1
16.09.
30.09.
11,00
Prf 1
 
Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Metodologija društvenih  i pravnih istraživanja
02.02.
16.02.
16,00
Prf 1
22.06.
06.07.
16,00
Prf 1
14.09.
28.09.
16,00
Prf 1
Evropsko ugovorno pravo
28.01.
04.02.
10,00
Prf 2
17.06.
01.07.
10,00
Prf 2
09.09.
23.09.
10,00
Prf 2
Mobilijarno pravo osiguranja potraživanja
30.01.
13.02.
16,00
Prf 2
19.06.
03.07.
16,00
Prf 2
11.09.
25.09.
16,00
Prf 2
Međunarodno privatno pravo EU
01.02.
15.02.
16,00
Prf 2
21.06.
05.07.
16,00
Prf 2
06.09.
20.09.
16,00
Prf 2
Građansko procesno pravo EU
04.02.
18.02.
16,00
Prf 2
24.06.
08.07.
16,00
Prf 1
16.09.
30.09.
16,00
Prf 1
Pravo intelektualnog vlasništva EU
25.01.
08.02.
16,00
Prf 5
14.06.
28.06.
16,00
Prf 5
13.09.
27.09.
16,00
Prf 5
Antidiskriminacijsko privatno pravo EU
03.02.
17.02.
16,00
Prf 5
21.06.
05.07.
16,00
Prf 2
06.09.
20.09.
16,00
Prf 2
Međunarodno privredno pravo
27.01.
10.02.
16,00
Prf 2
16.06.
30.06.
16,00
Prf 2
08.09.
22.09.
16,00
Prf 2
Evropsko porodično pravo
02.02.
16.02.
16,00
Prf 5
15.06.
29.06.
16,00
Prf 5
07.09.
21.09.
16,00
Prf 5
Pravo osiguranja
03.02.
17.02.
17,00
Prf 5
23.06.
07.07.
17,00
Prf 2
15.09.
29.09.
17,00
Prf 2
Lična prava
30.01.
13.02.
16,00
Prf 5
20.06.
04.07.
16,00
Prf 5
05.09.
19.09.
16,00
Prf 5
Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Metodologija društvenih  i pravnih istraživanja
02.02.
16.02.
16,00
Prf 1
22.06.
06.07.
16,00
Prf 1
14.09.
28.09.
16,00
Prf 1
Komparativno ustavno pravo
30.01.
13.02.
16,00
Prf 1
19.06.
03.07.
16,00
Prf 1
11.09.
25.09.
16,00
Prf 1
Komparativno upravno pravo
31.01.
14.02.
16,00
Prf 1
20.06.
04.07.
16,00
Prf 1
12.09.
26.09.
16,00
Prf 1
Opšta pravna načela EU
03.02.
17.02.
16,00
Prf 1
23.06.
07.07.
16,00
Prf 1
15.09.
29.09.
16,00
Prf 1
Savremene političke ideologije
01.02.
15.02.
16,00
Prf 4
21.06.
05.07.
16,00
Prf 4
13.09.
27.09.
16,00
Prf 4
Ljudska prava
30.01.
13.02.
16,00
Prf 1
19.06.
03.07.
16,00
Prf 1
11.09.
25.09.
16,00
Prf 1
Pravo unutrašnjeg tržišta EU
03.02.
17.02.
16,00
Prf 1
23.06.
07.07.
16,00
Prf 1
15.09.
29.09.
16,00
Prf 1
Bankarsko pravo EU
07.02.
21.02.
16,00
Prf 1
13.06.
27.06.
16,00
Prf 1
05.09.
19.09.
16,00
Prf 1
Monetarno javno pravo
26.01.
09.02.
16,00
Prf 1
15.06.
29.06.
16,00
Prf 1
07.09.
21.09.
16,00
Prf 1
Aksiologija i savremena filozofija prava
24.01.
07.02.
16,00
Prf 5
13.06.
27.06.
17,00
Prf 5
05.09.
19.09.
17,00
Prf 5
Sudsko pravo
31.01.
14.02.
16,00
Prf 1
20.06.
04.07.
16,00
Prf 1
12.09.
26.09.
16,00
Prf 1

<< Prethodna 1 2 Sljedeća >>

Untitled Document