Ispitni termini

Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Građansko parnično pravo
27.01.
10.02.
10,00
Prf 2
15.06.
29.06.
10,00
Prf 2
07.09.
21.09.
10,00
Prf 2
Osnove prava intelektualnog vlasništva
26.01.
09.02.
10,00
Prf 4
15.06.
29.06.
10,00
Prf 4
07.09.
21.09.
10,00
Prf 4
Međunarodno privatno pravo
24.01.
07.02.
13,00
Prf 2
13.06.
27.06.
13,00
Prf 2
05.09.
19.09.
13,00
Prf 2
Pravo privrednih društava
02.02.
16.02.
11,00
Prf 4
22.06.
06.07.
11,00
Prf 4
14.09.
28.09.
11,00
Prf 4
Upravno pravo I
25.01.
08.02.
10,00
Prf 2
14.06.
28.06.
10,00
Prf 2
06.09.
20.09.
10,00
Prf 2
Filozofija prava
30.01.
13.02.
12,00
Prf 4
19.06.
03.07.
12,00
Prf 4
11.09.
25.09.
12,00
Prf 4
Međunarodno finansijsko pravo
03.02.
17.02.
14,00
Prf 2
23.06.
07.07.
14,00
Prf 2
15.09.
29.09.
14,00
Prf 2
Građansko vanparnično i izvršno pravo
02.02.
16.02.
15,00
Prf 4
22.06.
06.07.
15,00
Prf 4
14.09.
28.09.
15,00
Prf 4
Procesno međunarodno privatno pravo
31.01.
14.02.
10,00
Prf 2
20.06.
04.07.
10,00
Prf 2
12.09.
26.09.
10,00
Prf 2
Poslovno pravo
26.01.
09.02.
12,00
Prf 4
15.06.
29.06.
12,00
Prf 4
07.09.
21.09.
11,00
Prf 4
Upravno pravo II
01.02.
15.02.
10,00
Prf 2
21.06.
05.07.
10,00
Prf 2
13.09.
27.09.
10,00
Prf 2
Penologija
23.01.
06.02.
15,00
Prf 2
12.06.
30.06.
15,00
Prf 2
04.09.
18.09.
15,00
Prf 2
Građansko-pravna nastavna grupa
31.01.
14.02.
14,00
Prf 5
20.06.
04.07.
14,00
Prf 5
12.09.
26.09.
14,00
Prf 5
Državno-pravna nastavna grupa
25.01.
08.02.
14,00
Prf 5
14.06.
28.06.
14,00
Prf 5
06.09.
20.09.
14,00
Prf 5
Privredno-pravna nastavna grupa
31.01.
14.02.
15,00
Prf 5
20.06.
04.07.
15,00
Prf 5
12.09.
26.09.
15,00
Prf 5
Krivično-pravna nastavna grupa
27.01.
10.02.
16,00
Prf 5
16.06.
30.06.
16,00
Prf 5
08.09.
21.09.
16,00
Prf 5

*Prva parcijalna provjera znanja će se održati tokom VII. i VIII. sedmice semestra
*Druga parcijalna provjera znanja će se održati tokom XV. i XVI. sedmice semestra 

Untitled Document