Ispitni termini

Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Građansko parnično pravo
01.02.
15.02.
10,00
Prf 4
21.06.
05.07.
10,00
Prf 4
13.09.
27.09.
11,00
Prf 4
Osnove prava intelektualnog vlasništva
25.01.
08.02.
10,00
Prf 4
14.06.
29.06.
10,00
Prf 4
06.09.
20.09.
10,00
Prf 4
Međunarodno privatno pravo
23.01.
06.02.
13,00
Prf 2
12.06.
26.06.
13,00
Prf 2
04.09.
18.09.
13,00
Prf 2
Pravo privrednih društava
01.02.
15.02.
11,00
Prf 4
21.06.
05.07.
11,00
Prf 4
13.09.
27.09.
11,00
Prf 4
Upravno pravo I
31.01.
14.02.
10,00
Prf 2
20.06.
04.07.
10,00
Prf 2
12.09.
26.09.
10,00
Prf 2
Filozofija prava
29.01.
12.02.
12,00
Prf 4
18.06.
02.07.
12,00
Prf 4
10.09.
24.09.
12,00
Prf 4
Međunarodno finansijsko pravo
02.02.
16.02.
14,00
Prf 2
22.06.
06.07.
14,00
Prf 2
14.09.
28.09.
14,00
Prf 2
Građansko vanparnično i izvršno pravo
26.01.
09.02.
15,00
Prf 4
21.06.
05.07.
15,00
Prf 4
13.09.
27.09.
15,00
Prf 4
Procesno međunarodno privatno pravo
30.01.
13.02.
10,00
Prf 2
19.06.
03.07.
10,00
Prf 2
11.09.
25.09.
10,00
Prf 2
Poslovno pravo
25.01.
08.02.
12,00
Prf 4
14.06.
29.06.
12,00
Prf 4
06.09.
20.09.
11,00
Prf 4
Upravno pravo II
24.01.
07.02.
10,00
Prf 2
13.06.
27.06.
10,00
Prf 2
05.09.
19.09.
10,00
Prf 2
Penologija
22.01.
05.02.
15,00
Prf 2
11.06.
29.06.
15,00
Prf 2
03.09.
17.09.
15,00
Prf 2
Građansko-pravna nastavna grupa
30.01.
13.02.
14,00
Prf 5
19.06.
03.07.
14,00
Prf 5
11.09.
25.09.
14,00
Prf 5
Državno-pravna nastavna grupa
24.01.
07.02.
14,00
Prf 5
13.06.
27.06.
14,00
Prf 5
05.09.
19.09.
14,00
Prf 5
Privredno-pravna nastavna grupa
30.01.
13.02.
15,00
Prf 5
19.06.
03.07.
15,00
Prf 5
11.09.
25.09.
15,00
Prf 5
Krivično-pravna nastavna grupa
26.01.
09.02.
16,00
Prf 5
14.06.
29.06.
16,00
Prf 5
07.09.
20.09.
16,00
Prf 5
Napomena za provjere znanja tokom semestra:
*Prva parcijalna provjera znanja će se održati tokom VII. i VIII. sedmice semestra                                                                   
*Druga parcijalna provjera znanja će se održati tokom XV. i XVI. sedmice semestra
Untitled Document