Ispitni termini

Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Finansije i finansijsko pravo
24.01.
07.02.
10:00
Prf 2
13.06.
27.06.
10:00
Prf 2
05.09.
19.09.
10:00
Prf 2
Krivično procesno pravo I
30.01.
13.02.
10:00
Prf 2
19.06.
03.07.
10:00
Prf 2
11.09.
25.09.
10:00
Prf 2
Međunarodno javno pravo I
31.01.
14.02.
15:00
Prf 2
20.06.
04.07.
15:00
Prf 2
12.09.
26.09.
15:00
Prf 2
Obligaciono pravo- opći dio
25.01.
praktični
02.02.
teorijski
08.02.
praktični
16.02.
teorijski
12:00
Prf 2
14.06.
praktični
22.06.
teorijski
28.06.
praktični
06.07.
teorijski
12:00
Prf 2
06.09.
praktični
14.09.
teorijski
20.09.
praktični
28.09.
teorijski
12:00
Prf 2
Radno pravo
27.01.
10.02.
10:00
Prf 2
16.06.
30.06.
10:00
Prf 2
08.09.
22.09.
10:00
Prf 2
Pravo Evropske unije
02.02.
16.02.
10:00
Prf 2
22.06.
06.07.
10:00
Prf 2
14.09.
28.09.
10:00
Prf 2
Krivično procesno pravo II
23.01.
06.02.
10:00
Prf 2
12.06.
30.06.
10:00
Prf 2
04.09.
18.09.
10:00
Prf 2
Međunarodno javno pravo II
31.01.
14.02.
16:00
Prf 2
20.06.
04.07.
16:00
Prf 2
12.09.
26.09.
16:00
Prf 2
Evropsko privatno pravo
26.01.
09.02.
10:00
Prf 2
15.06.
29.06.
10:00
Prf 2
07.09.
21.09.
10:00
Prf 2
Međunarodno krivično pravo
24.01.
07.02.
15:00
Prf 2
13.06.
27.06.
15:00
Prf 2
05.09.
19.09.
15:00
Prf 2
Obligaciono pravo- posebni dio
01.02.
praktični
09.02.
teorijski
15.02.
praktični
23.02.
teorijski
12:00
Prf 2
21.06.
praktični
29.06.
teorijski
05.07.
praktični
13.07.
teorijski
12:00
Prf 2
13.09.
praktični
21.09.
teorijski
27.09.
praktični
05.10.
teorijski
12:00
Prf 2
Socijalno pravo
03.02.
17.02.
10:00
Prf 2
23.06.
07.07.
10:00
Prf 2
15.09.
29.09.
10:00
Prf 2
Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava
03.02.
17.02.
16:00
Prf 5
23.06.
07.07.
16:00
Prf 5
15.09.
29.09.
16:00
Prf 5
Notarsko pravo
26.01.
09.02.
15:00
Prf 5
15.06.
29.06.
15:00
Prf 5
07.09.
21.09.
15:00
Prf 5
Ekonomska analiza prava
24.01.
07.02.
15:00
Prf 5
13.06.
27.06.
15:00
Prf 5
05.09
19.09.
15:00
Prf 5
Izborno pravo
23.01.
06.02.
12:00
Prf 5
12.06.
28.06.
12:00
Prf 5
04.09.
18.09.
12:00
Prf 5
Unutrašnje tržište i ljudska prava EU
26.01.
09.02.
12:00
Prf 5
15.06.
29.06.
12:00
Prf 5
07.09.
21.09.
12:00
Prf 5

*Prva parcijalna provjera znanja će se održati tokom VII. i VIII. sedmice semestra
*Druga parcijalna provjera znanja će se održati tokom XV. i XVI. sedmice semestra 

Untitled Document