Ispitni termini

 

Predmeti
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Finansije i finansijsko pravo
23.01.
06.02.
10,00
Prf 2
12.06.
26.06.
10,00
Prf 2
04.09.
18.09.
10,00
Prf 2
Krivično procesno pravo I
29.01.
12.02.
10,00
Prf 2
18.06.
02.07.
10,00
Prf 2
10.09.
24.09.
10,00
Prf 2
Međunarodno javno pravo I
02.02.
16.02.
11,00
Prf 2
22.06.
06.07.
11,00
Prf 2
14.09.
28.09.
11,00
Prf 2
 
Obligaciono pravo- opći dio
24.01.
praktični
07.02.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
13.06.
praktični
27.06.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
05.09.
praktični
19.09.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
01.02.
teorijski
15.02.
teorijski
21.06.
teorijski
05.07.
teorijski
13.09.
teorijski
27.09.
teorijski
Radno pravo
26.01.
09.02.
09,00
Prf 2
15.06.
29.06.
09,00
Prf 2
07.09.
21.09.
09,00
Prf 2
Pravo Evropske unije
01.02.
15.02.
10,00
Prf 2
21.06.
05.07.
10,00
Prf 2
13.09.
27.09.
10,00
Prf 2
Krivično procesno pravo II
22.01.
05.02.
10,00
Prf 2
11.06.
29.06.
10,00
Prf 2
03.09.
17.09.
10,00
Prf 2
Međunarodno javno pravo II
26.01.
09.02.
11,00
Prf 2
29.06.
13.07.
10,00
Prf 2
07.09.
21.09.
11,00
Prf 2
Evropsko privatno pravo
25.01.
08.02.
10,00
Prf 2
15.06.
29.06.
13,00
Prf 2
06.09.
20.09.
10,00
Prf 2
Međunarodno krivično pravo
23.01.
06.02.
15,00
Prf 2
12.06.
26.06.
15,00
Prf 2
04.09.
18.09.
15,00
Prf 2
 
Obligaciono pravo- posebni dio
31.01.
praktični
14.02.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
20.06.
praktični
04.07.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
12.09.
praktični
26.09.
praktični
 
12,00
 
Prf 2
08.02.
teorijski
22.02.
teorijski
28.06.
teorijski
12.07.
teorijski
20.09.
teorijski
04.10.
teorijski
Socijalno pravo
02.02.
16.02.
09,00
Prf 2
22.06.
06.07.
09,00
Prf 2
14.09.
28.09.
09,00
Prf 2
Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava
02.02.
16.02.
16,00
Prf 5
22.06.
06.07.
16,00
Prf 5
14.09.
28.09.
16,00
Prf 5
Notarsko pravo
25.01.
08.02.
15,00
Prf 5
13.06.
29.06.
15,00
Prf 5
06.09.
20.09.
15,00
Prf 5
Ekonomska analiza prava
23.01.
06.02.
15,00
Prf 5
12.06.
26.06.
15,00
Prf 5
04.09
18.09.
15,00
Prf 5
Izborno pravo
22.01.
05.02.
12,00
Prf 5
11.06.
27.06.
12,00
Prf 5
03.09.
17.09.
12,00
Prf 5
Medijsko pravo
02.02.
16.02.
15,00
Prf 5
22.06.
06.07.
15,00
Prf 5
14.09.
28.09.
15,00
Prf 5
Unutrašnje tržište i ljudska prava EU
25.01.
08.02.
12,00
Prf 5
11.06.
29.06.
12,00
Prf 5
06.09.
20.09.
12,00
Prf 5
Napomena za provjere znanja tokom semestra:
*Prva parcijalna provjera znanja će se održati tokom VII. i VIII. sedmice semestra                                                                   
*Druga parcijalna provjera znanja će se održati tokom XV. i XVI. sedmice semestra

 

Untitled Document