Obavještenja

11.02.2018.

Obavještavaju se studenti master studija na Katedri za krivično pravo da će se odbrana projekata teme održati dana 26.02.2018. godine sa početkom u 17,00 sati u multimedijalnoj sali.

Svi studenti su obavezni da najkasnije do 19.02.2018. godine dostave elektronsku verziju projekta teme tehničkom sekretaru Katedre Delić Amri na mail amra.avdic8@gmail.com, te printanu verziju potpisanu od strane mentora na studentsku službu.

01.02.2018.

Obavještavaju se studenti master studija na Katedri za građansko pravo, da će se izlaganje pristupnih radova iz predmeta „Evropsko radno pravo“ održati u utorak, 06.02.2018. godine, sa početkom u 17:00 sati, u sali Prf4.

29.01.2018.

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija, smjer Krivično pravo da će se ispiti kod prof.dr.sc. Tadije Bubalovića održati u sljedećim (redovnim) rokovima:

  • Evropsko krivično pravo - 03.02.2018., u 10 sati,
  • Dokazno pravo - 03.02.2018., u 11 sati.

 Studenti koji izlaze na ispit dužni su sa sobom ponijeti indekse.

16.01.2018.

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente II ciklusa studija, upisane u Prvi semestar akademske 2017/18. god., održaće se 20.01.2018. god. (subota) sa početkom u 10:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

11.01.2018.

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitne termine  se može izvršiti najkasnije tri dana do određenog ispitnog termina.

Prijave za ispit se mogu preuzeti u studentskoj službi Fakulteta.

Redovno-samofinansirajući i vanredni studenti uz prijavu za ispit prilažu i dokaz o uplati u iznosu od 30 KM.

Podaci za uplatu:

Uplatio je:                                Ime i prezime studenta, adresa

Svrha doznake:                       prijava za ispit, master studij, naziv predmeta

Primalac:                                 Javni prihodi Zeničko-dobojskog kantona

                                                Kučukovići 2  Zenica

Račun primaoca:                     1340100000001672

KM:                                          30  KM

Broj poreznog obveznika:        JMB studenta

Vrsta prihoda:                          722631

Općina:                                    103

Poziv na broj:                          4620010281 (za redovne samofinansirajuće studente)

                                                4620010282 (za vanredne studente)

Budžetska organizacija:          2204010 

09.01.2018.

Obavještavaju se studenti da će davanje potpisa i odbrana seminarskih radova iz predmeta Međunarodno privatno pravo EU biti održana u ponedjeljak, 15.1.2018. godine u 17h u sali prf2.

09.01.2018.

Obavještavaju se studenti da će davanje potpisa i odbrana seminarskih radova iz predmeta Opšta pravna načela EU biti održana u ponedjeljak, 15.1.2018. godine u 18.30 h u sali prf2.

06.01.2018.

Obavještavaju se studenti/ice svih godina studija da će ambasadorica Švicarske gđa. Andrea Rauber Saxer posjetiti Pravni fakultet 08. januara 2018. i tom prilikom održati predavanje na temu „Izbori i izborni sistem“. 

Predavanje će se održati u Sali Prf 1 s početkom u 13 sati. 

03.01.2018.

Obavještavaju se studenti master studija, smjer Krivično pravo da ću predavanja iz Evropskog krivičnog prava kod prof.dr.sc. Tadije Bubalovića održati u petak, 05.01.2018., s početkom u 16:30 sati. 

03.01.2018.

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente II ciklusa studija, upisane u Prvi semestar akademske 2017/18. god., održaće se 06.01.2018. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 Sljedeća >>

Untitled Document