Obavještenja

07.03.2017.

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta Kriminologija predviđene za srijedu 08.03., četvrtak 09.03. i ponedjeljak 13.03., neće održati. O terminima nadoknade studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

22.02.2017.

Obavještavaju se studenti koji polažu ispit iz Teorije prava da će se usmeni ispit održati 27.02.2017. u 11:00 sati. 

16.02.2017.

Obavijestavaju se studenti koji su prijavili ispit iz Teorije prava za 17.02. da će se pismeni dio ispita održati isti dan ali sa početkom u 17,00 sati u sali Prf 1.

04.01.2017.

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA SVE STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

Obavit će se u periodu od 09. do 25.01.2017. godine

Uslovi za ovjeru zimskog semestra:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu /upisnici studenta,
  • odbranjen seminarski rad za studente prve, druge i treće godine studija,
  • popunjen obrazac za ovjeru semestra- semestralni list (nabavlja se na šalteru studentske službe),
  • Indeks/upisnica.,
  • dokaz o izvršenoj uplati druge rate troškova školarine.

Studenti koji obnavljaju godinu studija mogu ovjeriti semestar bez potpisa profesora pod uslovom da su u prethodnoj studijskoj godini imali sve potpise i ovjerene semestre.

Studenti koji imaju status apsolventa i imatrikulanta nisu obavezni ovjeravati semestar.

List za ovjeru semestra preuzeti na šalteru studentske službe Fakulteta u vremenu od 10,30 - 3,00 sati.

04.01.2017.

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK U AKAD. 2016/2017.GODINI KORISTEĆI ISSS APLIKACIJU

U sekciji „ISPITI“, klikom na „ispitni rokovi“ otvara se stranica na kojoj je spisak ispita otvoren za prijavu, klikom na opciju „prijavi“ Vi ste izvršili prijavu ispita.

Ukoliko u vremenu dok je ispit otvoren za prijavu želite odustati od izlaska na ispit OBAVEZNO kliknuti na opciju „odjavi“, u tom slučaju Vaša prijava se neće naći na spisku prijavljenih studenata za željeni predmet.

Klikom na „prijavljeni ispiti“ otvara se stranica na kojoj možete vidjeti sve prijavljene ispite (samo u periodu dok su ispiti otvoreni za prijavu).

NAPOMENA: Student može prijaviti ispit samo kada je ispit „otvoren za prijavu“, jer program automatski zatvara prijavu ispita 3 dana prije termina ispita.

Ispite u januarsko-februarskom ispitnom roku, koji će se odvijati u dva ispitna termina, mogu prijaviti svi studenti upisani u akad. 2016/2017.godini.

Studenti koji obnavljaju godinu studija, kao i studenti koji su u narednu studijsku godinu prenijeli predmete iz prethodne godine studija, mogu prijaviti sve nepoložene ispite bez obzira u kojem semestru su slušani.

ISPITE KOJI SU POLOŽENI U PREDROKOVIMA OBAVEZNO PRIJAVITI ZA PRVI ISPITNI TERMIN RADI UPISA OCJENE U ISSS I SLUŽBENU EVIDENCIJU.

Sve eventualne probleme vezane za prijavu ispita blagovremeno prijaviti studentskoj službi u periodu dok su ispiti otvoreni za prijavu (e-mail: studentska@prf.unze.ba ).

15.12.2016.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se anketiranje, kojim se ocjenjuje nastavni proces u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine, obaviti u multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta u ponedjeljak, 19. decembra u 11:30 sati

12.11.2016.

Obavještavaju se svi studenti da studentska služba i biblioteka fakulteta neće raditi u periodu od 21. do 25. 11.2016. godine.

Obzirom da su u toku aplikacije za boračku stipendiju  mole se studenti da sve svoje potrebe iz domena rada studentske službe urade prije ovog perioda.

20.10.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da nastava iz  predmeta Latinski jezik počinje 24. oktobra 2016. godine u 15:00 sati u prostoriji Prf 5.

Obavezan dolazak za sve studente koji nisu imali ovaj predmet u srednjoj školi.

28.09.2016.
15.09.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine da će se usmeni dio ispita iz predmeta Kriminologija, održati u petak, 16.09. sa početkom u 14:30 h.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

Untitled Document